IQ-test

Følg instruksjonen, og ikke kikk på svaret først. Det vil ødelegge moroa. 
Dette er en ganske interessant IQ-test. Den er veldig kort, så prøv den. 
Du kommer til å bli forbløffet! 

Les denne setningen, det er ingen triks:

FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH
THE EXPERIENCE OF YEARS.

Tell høyt antall F-er i den setningen. Tell dem kun én gang. 
Deretter kan du lese svaret.